Vào ngày 22-7 vừa qua, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của Tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2022 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi.

 

 

Trong đợt xét duyệt này, 11/22 sản phẩm đã được xếp hạng chuẩn OCOP cấp tỉnh từ 3 sao đến 4 sao và sản phẩm Trà An xoa An Hòa của HTX NN An Hòa Hưng đã vinh dự đạt OCOP 4 sao!

 

Đây là kết quả ghi nhận cho những nỗ lực của tập thể HTX trong việc không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, luôn kiên định với giá trị cốt lõi để ra: THẢO DƯỢC – TRUYỀN THỐNG – KHÔNG HÓA CHẤT!