Hình thức thanh toán

Quý khách có thể thanh toán tiền mặt khi mua trực tiếp tại một số cửa hàng, đại lý của HTX NN An Hoà Hưng hay các đơn vị dịch vị vận chuyển mà An Hoà Hưng đang sử dụng.

Quý khách cũng có thể chuyển khoản trực tiếp cho HTX NN An Hoà Hưng với thông tin chi tiết như sau:

Đơn vị thụ hưởng: HTX NN An Hoà Hưng

Số tài khoản: 67210000912617

Mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Viêt Nam – chi nhánh Đồng Nai