Hình thức thanh toán

Mọi đơn đặt hàng tại website đều được thanh toán bằng hình thưc tiền mặt khi nhận hàng.